Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: ВОКУДА ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3993,75 лв.

Начало: 09.03.2021 г.

Край: 09.06.2021 г.

Dukov Hotel © 2015    | +359 556 33003 | +359 899 187849 | shef.obzortv@abv.bg